Hotel Mumbai

Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Jason Isaacs, Dev Patel, Anupam Kher